פרוייקט הקיצוניות והאלימות הפוליטית בחברה

פרויקט 'הקיצוניות והאלימות הפוליטית בחברה הישראלית' מנתח מתחילת העשור הקודם את מידת ההשפעה של אירועים ו/או קונפליקטים מאיימים וטראומטיים ('האינתיפאדה השנייה', פיגועי טרור, ההתנתקות וכד') על תמיכת הציבור הישראלי בעמדות המבטאות קיצוניות ואלימות פוליטית. פרויקט זה נחשב למחקר המוביל בתחום זה. החוקרים האחראים הם ד"ר סיון הירש-הפלר וד"ר דפנה קנטי-נסים. פרויקט זה בוחן את מידת התמיכה בקרב קבוצות שונות בחברה בעמדות המבטאות קיצוניות ואלימות פוליטית, את ההסברים לתופעה ואת מאפייניהם העיקריים של התומכים בעמדות אלו. סקרי הקיצוניות והאלימות הפוליטית מתמקדים במספר סוגיות: אחת היא יחסן של קבוצות שונות בחברה הישראלית למדינה ולמוסדותיה, ובכלל זה אמון פוליטי במוסדות פוליטיים וביטחוניים, עמדות ביחס לגיוס לצבא וסרבנות ותמיכה בעקרונות דמוקרטיים. סוגיה שנייה היא היחס ל"אחר" - קסנופוביה, הדרה, סובלנות פוליטית, תפיסת איום, כהניזם, שנאה. סוגיה שלישית היא דפוסי מחאה ואלימות פוליטית ושאלות אקטואליות הנוגעות לפוליטיקה העכשווית. באמצעות סקר המאפשר ייצוג נרחב של כל חלקי החברה הישראלית, בוחן המחקר קבוצות שאינן מיוצגות בדרך כלל בסקרי דעת קהל, כגון ערבים אזרחי ישראל, קהילת החרדים, המתנחלים והמהגרים מבריה"מ לשעבר. ניתוח הנתונים התמקד השנה בהשוואת עמדותיהן של שלוש קבוצות מרכזיות: יהודים בתחומי הקו הירוק, מתנחלים וערבים אזרחי ישראל מתחילת העשור הקודם. לשם כך נבנה מאגר נתונים הכולל את כל נתוני הסקרים מתחילת העשור הקודם ומאפשר מעקב אחר שינויים ותנודות במגמות אלו. נתונים השוואתיים אלו ישמשו השנה מחקרים בארץ ובחו"ל .

© 2016 המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה | טלפון: 04-8288145 | פקס: 04-8288290 | דוא”ל: nsc@univ.haifa.ac.il | כללי האתר | עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע