01.jpg

אירועים כנסים והודעות

המרכז

המרכז לחקר הביטחון הלאומי נוסד באוניברסיטת חיפה בשנת 2000, כדי לקדם מחקר ושיח ציבורי בנושאי הביטחון הלאומי של ישראל. בשנותיו הראשונות עמד בראש המרכז מייסדו ומעצב דמותו פרופ' גבריאל בן דור. מאז שנת 2008 עומד בראשו ד"ר דן שיפטן. המרכז מתמקד בפיתוח מחקר בין תחומי רחב יריעה, המקיף את מגוון הרכיבים – המדיניים, הצבאיים, החברתיים והכלכליים - של הביטחון הלאומי בניסיון לתרום לעיצוב התפיסות בתחום זה בקרב מקבלי ההחלטות ובקרב בכירי המערכת המדינית והצבאית. בכדי להבין את התהליכים המתרחשים במערכת המדינית והאזורית בהקשר הבינלאומי הרחב, חותר המרכז לקיים ולמסד קשרים עם ממסדי הביטחון הלאומי בעולם. המרכז תורם במחקריו ובהופעותיו לשיח הציבורי בנושאי הביטחון הלאומי בישראל ותורם זה שנים ארוכות להכשרת הפקידות והקצונה הבכירה בתחום זה. לאחרונה הוקמה במסגרת המרכז קבוצת מחקר שנועדה לקדם ולהכשיר את דור העתיד של חוקריו. 

כנס אחרון

תקשורת וביטחון לאומי

מרץ, 2015 

 

קבוצת המחקר

קבוצת המחקר עוסקת בתחומי מחקר פורצי דרך וחדשניים בביטחון ומודיעין. במסגרת הקבוצה פועלים מספר צוותי מחקר של חוקרים מאוניברסיטאות בישראל ומהעולם. החוקרים מגיעים מתחומי ידע מגוונים דוגמת טכנולוגיה, מדעים מדויקים, מדעי החברה והרוח ומשפטים. הקבוצה מאפשרת לחוקרים שילוב של ניסיון מקצועי רב ומחקר אקדמי יישומי. קבוצת המחקר פועלת בשיתוף פעולה עם מרכזי מחקר, גופים ומערכות שונות במטרה להעשיר את המחקר.  

 

מחקרים

מחקר החוסן הלאומי בוחן מאז שנת 2000 את מאפייני ההתמודדות של החברה הישראלית עם אתגרי הביטחון הלאומי. מחקר החוסן הלאומי נחשב למוביל בתחומו ובמסגרתו נבחנים מספר נושאי יסוד לצד סוגיות מיוחדות לכל סקר. נושאי היסוד הנבחנים מידי שנה הם מרכיבי החוסן הלאומי, שהוגדרו על יסוד התיאוריות הרלוונטיות: פחד, אופטימיות, מיליטנטיות, פטריוטיות, ואמון פוליטי.

פרויקט 'הקיצוניות והאלימות הפוליטית בחברה הישראלית' מנתח מתחילת העשור הקודם את מידת ההשפעה של אירועים ו/או קונפליקטים מאיימים וטראומטיים ('האינתיפאדה השנייה', פיגועי טרור, ההתנתקות וכד') על תמיכת הציבור הישראלי בעמדות המבטאות קיצוניות ואלימות פוליטית. המחקר נחשב למוביל בעולם בתחומו.

אתם כאן: Home דף הבית