05.jpg

אירועים כנסים והודעות

מחקרים

מחקר החוסן הלאומי בוחן מאז שנת 2000 את מאפייני ההתמודדות של החברה הישראלית עם אתגרי הביטחון הלאומי. מחקר החוסן הלאומי נחשב למוביל בתחומו ובמסגרתו נבחנים מספר נושאי יסוד לצד סוגיות מיוחדות לכל סקר. נושאי היסוד הנבחנים מידי שנה הם מרכיבי החוסן הלאומי, שהוגדרו על יסוד התיאוריות הרלוונטיות: פחד, אופטימיות, מיליטנטיות, פטריוטיות, ואמון פוליטי.

פרויקט 'הקיצוניות והאלימות הפוליטית בחברה הישראלית' מנתח מתחילת העשור הקודם את מידת ההשפעה של אירועים ו/או קונפליקטים מאיימים וטראומטיים ('האינתיפאדה השנייה', פיגועי טרור, ההתנתקות וכד') על תמיכת הציבור הישראלי בעמדות המבטאות קיצוניות ואלימות פוליטית. המחקר נחשב למוביל בעולם בתחומו.

אתם כאן: Home דף הבית מחקרים