08.jpg

אירועים כנסים והודעות

אודות טכנולוגיה וביטחון

פלטפורמת "טכנולוגיה וביטחון" נועדה להציג לקהילה האקדמית ולאנשי המעשה בתחום הביטחון הלאומי מגמות והתפתחויות בתחום. הפרסומים יתמקדו בטכנולוגיה אשר נמצאת בחזית העשייה - תוך הדגשת ההיבט האסטרטגי בתחום ביטחון לאומי. תחומים מרכזיים בהם יעסקו הפרסומים הינם: חלל, סייבר, רובוטיקה, ננוטכנולוגיה, ניהול מידע וידע, לוחמה עתידית, וטרור.
הגשת טקסט לפרסום
פלטפורמת "טכנולוגיה וביטחון" מתבססת על מערכת קבועה ובו בזמן פתוחה לפרסומים מכותבים חיצוניים. ניתן להגיש טקסט לצורך הערכה לקראת פרסום בתחומים שצוינו או בתחומים קרובים. הטקסט יכלול עד 4000 מילים בעברית (5000 מילים באנגלית). הטקסט יוצג וייכתב בצורה אקדמית מקובלת (הערות שוליים, ביבליוגרפיה, כתיבה מדעית). יש לצרף תקציר של פסקה אחת על הטקסט שנכתב ופרטים מלאים של המגיש. הפרסומים יעברו לשיפוט חיצוני. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל העורכים בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חברי המערכת
עורך - ד"ר גיא בקר   עורך - מר חמי פקר
כותבים קבועים
ד"ר עמית מוקריג'י
ד"ר לימור נובל - קוניג