פרסומים

Lewin, Eyal (2012). National Resilience during War: Refining the Decision-Making Model. Lanham, MD: Lexington

Schueftan, Dan. Unilateralism Revisited: An Agreement on a Palestinian State is Not at Hand. Strategic Assessment, Vol. 14. No, 1. April 2011

Read full article

 Lewin, Eyal (2010). Patriotism: Insights from Israel. Amherst, NY: Cambria

Hirsch-Hoefler, Sivan, Canetti-Nisim, Daphna. Pedahzur, Ami (2010). Two of a Kind: Voting Motivations for Populist Radical Right and Religious Fundamentalist Parties, Electoral StudiesVolume 29 (4), 678-690.

Halperin, Eran, Canetti-Nisim, Daphna, Hirsch-Hoefler, Sivan (2009). "Emotional antecedents of political intolerance: The central role of group-based hatred". Political Psychology, 30, 93-123.

Ben-Dor, G., Pedahzur, A., Canetti-Nisim, D., Zaidise, E., Perliger, A., & Bermanis, S. (2008). "I vs. We: Collective and Individual Factors of Reserve Service Motivation during War and Peace”, Armed Forces and Society, 34 (4), 565-592.

Ben-Dor, G., Pedahzur, A., Canetti-Nisim, D., Zaidise, E., Perliger, A., & Bermanis, S. (2008). "Us vs. I: Factors Influencing the Motivation to Serve in the Reserve Forces: A Comparison between Peace Time and War Time in Israel”, Armed Forces and Society, 33 (4), 565-592

Hirsch-Hoefler, SivanHalperin, Eran, Canetti-Nisim, Daphna (2008). "The Disengagement as an 'Anti-Democratic Process' – True Belief in Democratic Values or Public Relations in the Service of the Opposition?" In Lebel, U. (Ed.). The Disengagement (Hebrew).

Ben-Dor, G., Halperin, E., Hirsch-Hoefler, S., & Canetti-Nisim, D. (2007). The Social Aspect of National Security: The Impact of Terror on Israeli Society, Defense Journal. (forthcoming).

Ben-Dor, G. & Pedahzur, A. (2006). “Under the Threat of Terrorism: A Reassessment of the Factors Influencing the Motivation to Serve in the Israeli Reserves”, Israel Affairs, 12(3), 430-438

Ben-Dor, G. (2006). “The Middle Eastern State and the West”, In Litvak M. (Ed.), Middle Eastern Societies and the West: Accommodation or Clash of Civilizations? , the Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, Tel-Aviv University, 33-45

Hirsch-Hoefler, Sivan. Halperin, Eran (2006). Through the Squalls of Hate: Arab-Phobic Attitudes among Extreme Right and Moderate Right in Israel. Palestinian Israeli Journal, 12, 53-61.

Halperin, Eran. Hirsch-Hoefler, Sivan. Canetti-Nisim, Daphna (2006). "The Xenophobic Demon is no longer in the Bottle: On the Role of Psychological and Socio-economic variables in crystallization of Xenophobic Attitudes towards Foreign laborers" Social Issues 1, 89-127. (Hebrew).

Ben-Dor, G. (2004). "The Societal Component of National Resilience", National Security Studies Center, Haifa University(In Hebrew).

Ben-Dor, G., Pedahzur, A., Canetti-Nisim, D., Zaidise, E. & Perliger, A. (2004). "Factors Effecting Motivation to Serve in the Reserve: Peacetime and Wartime." Ma'arachot, 394, 44-49

Ben-Dor, G. & Pedahzur A. (2004). “Civil–Military Relations in Israel in the 1990s”, In Rebhun U. & Waxman C. (Eds.), Jews in Israel: contemporary social and cultural patterns, University Press of New England and Brandies University Press, 331-345.

Ben-Dor, G. & Pedahzur, A. (2004). "The Uniqueness of Islamic Fundamentalism and the Fourth      Wave of International Terrorism", In Weinberg L. & pedahzur, A. (Eds.), Religious      Fundamentalism and Political Extremism, Frank Cass publishers, England, 71-91

Weinberg, Leonard. Pedahzur, Ami. Hirsch-Hoefler, Sivan (2004). The Challenges of Conceptualizing Terrorism. Terrorism and Political Violence, Spring Vol 16 (4), 777-94. *Reprinted in Horgan, John. Braddock, Kurt. (Eds.). 2012. Terrorism Studies: A Reader. London and New York: Routledge. pp. 76-90.

Pedahzur, Ami. Hirsch, Sivan. Canetti-Nisim, Daphna (2004). Whose Victory? An Empirical Analysis of the Popular Votes for the Right-Wing Camp in the 2003 Elections. Israel Affairs 10 (4), 20-35. *Reprinted in Sandler, Shmuel. Molov, Ben. (Eds.). 2005. Israel at the Polls – 2003. London: Routledge. Pp. 20-35.

Hirsch-Hoefler, Sivan (2004)."On The Predominance of Emotional and Rational Predictors of RWE vote: The case of Israel", M.A Thesis, University of Haifa, June 2004, Hebrew. Supervised by Ami Pedahzur and Daphna Canetti-Nisim

Ben-Dor, G., Pedahzur, A., & Hasisi, B. (2003). "Anti-liberalism and the use of force in Israeli democracy", Journal of Political and Military Sociology, 31(1), 119-142.

Ben-Dor, G. & Pedahzur, A. (2003). "The Uniqueness of Islamic Fundamentalism and the Fourth Wave of International Terrorism", Totalitarian Movements and Political Religions, 4(3), 71-90.

Ben-Dor, G., Pedahzur, A., & Hasisi, B. (2002). "Israel’s National Security Doctrine under Strain – The Crisis of the Reserved Army", Armed Force and Society, 28(2), 233-255.

Ben-Dor, G., Pedahzur, A., Canetti-Nisim, D. & Zaidise, E. (2002). "The Role of Public Opinion in Israel's National Security." American Jewish Congress: Congress Monthly, 69(5), 13-15.

Ben-Dor, G., Pedahzur, A., Canetti-Nisim, D., Hasisi B. “Attitudes of the Israeli Public towards National Security Issues”, the Interdisciplinary Center, Herzliya, Herzliya Conference, 2000

Ben-Dor, G. (2000). “Fifty Years of Arab-Israeli Relations: An Israeli Perspective”, In Cohen S.A. & Shain M. (Eds.), Israel: Culture, Religion and Society 1948-1998, Jewish Publications – South Africa, 88-98.

“The Oslo Peace Process: Lessons and Paradoxes”, Journal of Negotiations (forthcoming).

בן-דור, ג.,קנטי-נסים, ד., והלפרין, ע. (2006). המרכיב החברתי של החוסן הלאומי: עמדות הציבור הישראלי לאחר מלחמת לבנון השנייה, המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה, 28 עמודים

בן דור, ג. (2004). הגורמים המשפיעים על המוטיבציה לשרת במילואים בעת שלום ובעת מלחמה. מערכות 394,  44-49.

 בן דור, ג. (2003). האם הם באמת ויג’לנטים? עמדות תמיכה באלימות בקרב מתיישבי יש"ע ומרכיבי אוכלוסייה אחרים בישראל. מחקרי יהודה ושומרון קובץ 12, המכללה האקדמית יהודה ושמרון, אריאל, 307-316.

 בן דור, ג. (2003). ‫אסטרטגיית ההתשה בתפיסת הביטחון הישראלית. עיונים בביטחון לאומי 4, 75-83.

בן-דור, ג. (2002). שסע טריטוריאלי בישראל? אידיאולוגיה ופוליטיקה משני צדי הקו הירוק. מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס ה- 11 (קובץ), המכללה האקדמית יהודה ושמרון, אריאל, שיפטן, דן. פלסטינים בישראל: מאבקו של המיעוט הערבי במדינה היהודית. זמורה-ביתן - מוצאים לאור, ישראל: 2011

בן-דור, ג. (2002). מקום העיר במלחמה. מערכות 384, 14-15

בן-דור, ג. (2001). עיונים וסוגיות בתורת ההכרעה של ישראל - בין "הכרעה" ל"ניצחון". עיונים בביטחון לאומי 2, 25-41

© 2016 המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה | טלפון: 04-8288145 | פקס: 04-8288290 | דוא”ל: nsc@univ.haifa.ac.il | כללי האתר | עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע