המרכז לחקר הביטחון הלאומי נוסד באוניברסיטת חיפה בשנת 2000, כדי לקדם מחקר ושיח ציבורי בנושאי הביטחון הלאומי של ישראל.בשנותיו הראשונות עמד בראש המרכז מייסדו ומעצב דמותו פרופ' גבריאל בן דור. מאז שנת 2008 עומד בראשו ד"ר דן שיפטן.המרכז מתמקד בפיתוח מחקר בין תחומי רחב יריעה, המקיף את מגוון הרכיבים – המדיניים, הצבאיים, החברתיים והכלכליים - של הביטחון הלאומי בניסיון לתרום לעיצוב התפיסות בתחום זה בקרב מקבלי ההחלטות ובקרב בכירי המערכת המדינית והצבאית. בכדי להבין את התהליכים המתרחשים במערכת המדינית והאזורית בהקשר הבינלאומי הרחב, חותר המרכז לקיים ולמסד קשרים עם ממסדי הביטחון הלאומי בעולם. המרכז תורם במחקריו ובהופעותיו לשיח הציבורי בנושאי הביטחון הלאומי בישראל ותורם זה שנים ארוכות להכשרת הפקידות והקצונה הבכירה בתחום זה. לאחרונה הוקמה במסגרת המרכז קבוצת מחקר שנועדה לקדם ולהכשיר את דור העתיד של חוקריו.

© 2016 המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה | טלפון: 04-8288145 | פקס: 04-8288290 | דוא”ל: nsc@univ.haifa.ac.il | כללי האתר | עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע