מחקרים

בליבת הפעולה של המרכז ניצבים מאז ייסודו שורת מחקרים ייחודיים, הנוגעים להתמודדות החברה הישראלית עם אתגרי הביטחון הלאומי. פרויקט הדגל של המרכז הוא מחקר עומק שיטתי, נרחב ומתמשך, הבוחן את ההיבטים השונים של החוסן הלאומי בישראל. המחקר משלב דיון במרכיבי הפטריוטיות, האופטימיות, המיליטנטיות, הפחד והאימון במוסדות בחברה הישראלית, ומעצב מכל אלה מדד לחוסן לאומי. הצטברות הנתונים והתובנות במחקר זה במשך למעלה מתריסר שנים, מאפשרת מעקב שיטתי אחרי המגמות ארוכות-הטווח של התמודדות החברה הישראלית עם האיומים והאתגרים הניצבים לפניה. לצד הפרויקט העיקרי הזה, התנהלו במרכז גם מחקרים ממוקדים יותר, הבוחנים את המתח בין צורכי הביטחון הייחודיים, לבין מאפייניה של החברה הפתוחה בישראל, לרבות קיצוניות פוליטית, דפוסים של טרור והתמודדות עם טרור. לאחרונה פרסמו הממצאים והתובנות של מחקרי החוסן והקיצוניות.

תרומה לעיצוב התפיסות ולשיח הציבורי

המרכז וחוקריו מעלים זה למעלה מעשור תרומה ייחודית לעיצוב התפיסות והשיח הציבורי בנושאי הביטחון הלאומי, בשורה של סמינרים, סימולציות ומפגשים מצומצמים למקבלי החלטות, לפקידות הבכירה, למעצבי דעת קהל ולמומחים. התרומה לשיח הציבורי מועלית בשורה של סמינרים ציבוריים והתבטאיות של חוקרי המרכז באמצעי התקשורת. כל אלה נסמכים, בין היתר, על הממצאים והתובנות הייחודיים של מחקרי המרכז, בדגש על מחקר הדגל בנושא החוסן הלאומי. מידי שנה מציג המרכז, את ממצאי מחקריו במסגרת הרצאות ודיונים בנושא הביטחון הלאומי בהשתתפות מגוון רחב של מקבלי החלטות, בכירי האקדמיה וצמרת הפקידות והקצונה המקצועית העוסקת בתחומי החברה, הביטחון ויחסי החוץ של ישראל.

קשרים עם ממסדי הביטחון הלאומי בעולם

המרכז שוקד בהתמדה על פיתוח קשרים עם גופים בארצות הברית, באירופה, באסיה ובעולם הערבי, העוסקים בסוגיות הביטחון הלאומי ועם גורמי ממשל בכירים שם. בתחום זה מתקיימים במקביל ביקורים של ראש המרכז בארה"ב, אירופה ואסיה וביקורים של אורחים בכירים מחו"ל במרכז. במסגרת ביקורים אלה נערכים מפגשים משותפים עם בכירי מערכת הביטחון, יחסי החוץ, הכלכלה והחברה בישראל. בנוסף מתקיימים ביקורים ביוזמת גורמים בכירים בממשל במדינות ערב (כגון קטר וירדן) לצד מפגשים סדירים באירופה, עם מאות אישים ערבים, איראנים וטורקים, לרבות עם רבים ממנהיגי התנועות שחוללו את הטלטלה העוברת על האזור ("האביב הערבי"). במקביל מקיים המרכז קשרים הדוקים ורציפים עם שגרירים, נספחים ובכירי הקהילה הדיפלומטית בישראל ומביא רבים מהם לאוניברסיטה לשורה ארוכה של הרצאות ודיונים מדיניים וביטחוניים.

הכשרת בכירי המערכת הביטחונית והמדינית

מאז הקמתו מקיים המרכז שיתוף פעולה הדוק ומתמשך עם תכנית הביטחון הלאומי המונהגת ע"י פרופ' בן דור (המשמש גם כחוקר בכיר במרכז ומוביל את מחקר החוסן הלאומי). במסגרת הקשר הזה מתקיימים דיונים עם תלמידי התכנית, בעיקר עם גורמים בכירים, לרבות חניכי המכללה לביטחון לאומי. מזה שנים פעילותם המחקרית של ראשי המרכז תורמת לעיצוב תפיסותיהם בתחום הביטחון הלאומי של אלה מקרב החניכים ששימשו לאחר הכשרתם בתפקידים הבכירים ביותר במערכת הביטחון והחוץ של ישראל, לרבות שר ביטחון, רמטכ"לים, אלופים, שגרירים וראשי אגפים. 

קבוצת המחקר

קבוצת המחקר עוסקת בתחומי מחקר פורצי דרך וחדשניים בביטחון ומודיעין. במסגרת הקבוצה פועלים כשמונה צוותי מחקר של חוקרים מאוניברסיטאות בישראל ומהעולם. החוקרים מגיעים מתחומי ידע מגוונים דוגמת טכנולוגיה, מדעים מדויקים, מדעי החברה והרוח ומשפטים. הקבוצה מאפשרת לחוקרים שילוב של ניסיון מקצועי רב ומחקר אקדמי יישומי. קבוצת המחקר פועלת בשיתוף פעולה עם מרכזי מחקר, גופים ומערכות שונות במטרה להעשיר את המחקר.

© 2016 המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה | טלפון: 04-8288145 | פקס: 04-8288290 | דוא”ל: nsc@univ.haifa.ac.il | כללי האתר | עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע