צוות מנהלי:

 

einat hakim

גב' עינת חכים

  מרכזת ואחראית תחום המחקר

  בניין המדרגה, חדר 4003

דואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                            טל: 04-8288145   פקס: 04-8288290

 


MOR

 גב' מור בר

עוזרת מרכזת 

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016 המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה | טלפון: 04-8288145 | פקס: 04-8288290 | דוא”ל: nsc@univ.haifa.ac.il | כללי האתר | עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע