מחקרים

פרוייקט החוסן לאומי

פרוייקט החוסן הלאומי בוחן מאז שנת 2000 את מאפייני ההתמודדות של החברה הישראלית עם אתגרי הביטחון הלאומי. החוקרים האחראיים על עריכת הסקר הם פרופ' גבריאל בן דור ודר' איל לוין. מחקר החוסן הלאומי נחשב למוביל בתחומו, הוא מוצג מדי שנה בכנס הרצלייה, בכנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל, ומחולל דיונים מקצועיים בין עורכיו לבין חוקרים ברחבי העולם. במחקר נושאי יסוד, הנבחנים מדי שנה, לצד סוגיות מיוחדות לכל סקר, על פי אירועים ונושאים בעלי עניין מקצועי באותה שנה. נושאי היסוד הנבחנים מידי שנה הם מרכיבי החוסן הלאומי, שהוגדרו על יסוד התיאוריות הרלוונטיות: פחד, אופטימיות, מיליטנטיות, פטריוטיות, ואמון פוליטי. בתחום הפחד נבחנים הפחד הקולקטיבי, הפחד האישי, הפחד מפני טרור והפחד מפני מדינת אויב. בתחום האופטימיות הלאומית נבדקת עוצמת התחושה שהמחר צופן בחובו עתיד טוב יותר ועוצמת אמונתם של האזרחים בכושר הקיום של המדינה והתמודדותה עם אתגריה. בתחום המיליטנטיות נבחנת נכונות האזרחים להפעיל כוח כנגד אויבים מבית ומחוץ, וכן תפיסתם בדבר הפעלת כוח צבאי לצורך פתרון בעיות מדיניות. בתחום הפטריוטיות נבחנים ממדיה השונים - הגאווה הלאומית, אהבת המולדת ותפיסת החובות והזכויות הכרוכות באזרחות. בתחום האמון הפוליטי נמדדה מידת האמון שרוחשים אזרחים כלפי נבחרי ציבור בממשלה, ובכנסת וכלפי מוסדות המדינה והביטחון (משטרה, שב"כ, מוסד, צה"ל), וכן קופת חולים וביטוח לאומי.


פרוייקט הקיצוניות והאלימות הפוליטית בחברה

פרויקט 'הקיצוניות והאלימות הפוליטית בחברה הישראלית' מנתח מתחילת העשור הקודם את מידת ההשפעה של אירועים ו/או קונפליקטים מאיימים וטראומטיים ('האינתיפאדה השנייה', פיגועי טרור, ההתנתקות וכד') על תמיכת הציבור הישראלי בעמדות המבטאות קיצוניות ואלימות פוליטית. פרויקט זה נחשב למחקר המוביל בתחום זה. החוקרים האחראים הם ד"ר סיון הירש-הפלר וד"ר דפנה קנטי-נסים. פרויקט זה בוחן את מידת התמיכה בקרב קבוצות שונות בחברה בעמדות המבטאות קיצוניות ואלימות פוליטית, את ההסברים לתופעה ואת מאפייניהם העיקריים של התומכים בעמדות אלו. סקרי הקיצוניות והאלימות הפוליטית מתמקדים במספר סוגיות: אחת היא יחסן של קבוצות שונות בחברה הישראלית למדינה ולמוסדותיה, ובכלל זה אמון פוליטי במוסדות פוליטיים וביטחוניים, עמדות ביחס לגיוס לצבא וסרבנות ותמיכה בעקרונות דמוקרטיים. סוגיה שנייה היא היחס ל"אחר" - קסנופוביה, הדרה, סובלנות פוליטית, תפיסת איום, כהניזם, שנאה. סוגיה שלישית היא דפוסי מחאה ואלימות פוליטית ושאלות אקטואליות הנוגעות לפוליטיקה העכשווית. באמצעות סקר המאפשר ייצוג נרחב של כל חלקי החברה הישראלית, בוחן המחקר קבוצות שאינן מיוצגות בדרך כלל בסקרי דעת קהל, כגון ערבים אזרחי ישראל, קהילת החרדים, המתנחלים והמהגרים מבריה"מ לשעבר. ניתוח הנתונים התמקד השנה בהשוואת עמדותיהן של שלוש קבוצות מרכזיות: יהודים בתחומי הקו הירוק, מתנחלים וערבים אזרחי ישראל מתחילת העשור הקודם. לשם כך נבנה מאגר נתונים הכולל את כל נתוני הסקרים מתחילת העשור הקודם ומאפשר מעקב אחר שינויים ותנודות במגמות אלו. נתונים השוואתיים אלו ישמשו השנה מחקרים בארץ ובחו"ל.


קבוצת המחקר

קבוצת המחקר עוסקת בתחומי מחקר פורצי דרך וחדשניים בביטחון ומודיעין. במסגרת הקבוצה פועלים מספר צוותי מחקר של חוקרים מאוניברסיטאות בישראל ומהעולם. החוקרים מגיעים מתחומי ידע מגוונים דוגמת טכנולוגיה, מדעים מדויקים, מדעי החברה והרוח ומשפטים. הקבוצה מאפשרת לחוקרים שילוב של ניסיון מקצועי רב ומחקר אקדמי יישומי. קבוצת המחקר פועלת בשיתוף פעולה עם מרכזי מחקר, גופים ומערכות שונות במטרה להעשיר את המחקר.  

© 2016 המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה | טלפון: 04-8288145 | פקס: 04-8288290 | דוא”ל: nsc@univ.haifa.ac.il | כללי האתר | עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע