צוות מנהלי:

 

einat hakim

גב' עינת חכים

  מרכזת ואחראית תחום המחקר

  בניין המדרגה, חדר 4003

דואר אלקטרוני This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                            טל: 04-8288145   פקס: 04-8288290

 


MOR

 גב' מור בר

עוזרת מרכזת 

דואר אלקטרוני: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016 המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה | טלפון: 04-8288145 | פקס: 04-8288290 | דוא”ל: nsc@univ.haifa.ac.il | כללי האתר | עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע